Osoba, która dokonuje wycen szkód powypadkowych i wartości pojazdu.