A B D F J K L N O P R S T W Z

Odszkodowanie

Świadczenie należne poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od jej sprawcy.

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)

OWU to zbiór przepisów określających zakres, przedmiot, czas trwania umowy ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron umowy, metodę określania wysokości szkód i wypłaty odszkodowania.