A B D F J K L N O P R S T W Z

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Państwowa jednostka organizacyjna zajmująca się obsługą ubezpieczeń społecznych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887)

Zasiłek pogrzebowy

Zwrot kosztów pogrzebu (do określonej kwoty) przyznawany przez ZUS lub KRUS.