suhyeon-choi-V6UJIenfLME-unsplash

Sprawdź inne usługi

Śmierć bliskiej osoby wskutek wypadku drogowego jest czymś niespodziewanym i tragicznym. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w tak trudnej sytuacji ostatnią rzeczą, o jakiej się myśli, jest dopełnianie formalności związanych z uzyskaniem odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty. Pragniemy odciążyć naszych klientów, dlatego w ich imieniu zajmujemy się wnioskowaniem o świadczenia, kontaktem z Towarzystwem Ubezpieczeniowym i walką o jak najwyższą rekompensatę.

Osoby, które utraciły bliskiego wskutek wypadku, mogą ubiegać się o:
Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie  za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią najbliższego członka rodziny to nic innego jak kompensacja szkody niemajątkowej mającej swój wyraz cierpieniu, bólu poczuciu osamotnienia, które jest typowe i czytelne, a co za tym idzie nie wymaga szerszego komentarza.

Uwaga

Instytucja zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 3 sierpnia 2008 r. W związku z tym przepis art. 446 § 4 k.c. będzie miał zastosowanie tylko w przypadku zgonu następującego po tej dacie.

Stosowne odszkodowanie

Świadczenie które najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą domagać  się  jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Zgodnie z linią orzecznictwa, najbliższymi członkami rodziny są: małżonek, dzieci, krewni (brat, siostra), powinowaci (szwagier, synowa), jak również konkubent, lub nawet dziecko konkubenta o ile zmarły pozostawał z nimi w faktycznej bliskości emocjonalnej i związany był z nimi wzajemną bliskością uczuciową, a przede wszystkim łączyły ich więzi w sferze materialnej.

Ważne

Na rzecz siostry zmarłego brata sąd może zasądzić stosowne odszkodowanie, jeżeli zamieszkiwała wspólnie z nim i z ich matką, a brat przyczyniał się do utrzymania wspólnego gospodarstwa domowego.

Stosowne odszkodowanie to świadczenie jednorazowe i kompensacyjne. Pogorszenie się sytuacji musi pozostawać w faktycznym związku ze śmiercią poszkodowanego. Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej to uszczerbek przejawiający się m. in. w realnym obniżeniu stopy życiowej, utraty wsparcia i pomocy, utrata zdrowia (np. depresja wywołana śmiercią członka rodziny, która prowadzi do alkoholizmu i w konsekwencji do utraty pracy), ale też utrata szansy na pomoc w przyszłości jeśli zmarłym jest  dopiero studiujący syn, co do którego ojciec w podeszłym wieku miał prawo oczekiwać, że pomoże mu na starość.

Koszty leczenia i pogrzebu

Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu należy się temu kto te wydatki faktycznie poniósł. Bez znaczenia jest okoliczność czy między zmarłym, a uprawnionym istniała „bliskość”, czy też więzy rodzinne. Obowiązek zwrotu kosztów leczenia dotyczy kosztów celowych i niezbędnych poniesionych przed śmiercią poszkodowanego. Natomiast zwrot kosztów pogrzebu obejmuje przygotowanie pogrzebu, przygotowanie zwłok, transport na cmentarz, zakup kwiatów miejsca na cmentarzu i trumny, inne koszty ceremonii, stypy, postawienie nagrobka, itp.

Dochodzenie renty po utracie osoby bliskiej

Mogą domagać się od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Tak więc osoba domagająca się renty musi należeć do kręgu osób uprawnionych do alimentów od zmarłego oraz pozostawać w niedostatku, lub nie mieć możliwości samodzielnego utrzymania się.

Przykład

Małżonka zmarłego może domagać się renty, która przed śmiercią męża nie pracowała zarobkowo pomimo tego, iż nie jest niezdolna do pracy. Wynika to z bezwzględnego obowiązku alimentacyjnego pomiędzy małżonkami, który nakłada kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Utrata środków do utrzymania przez pozostałe osoby nie będące członkami rodziny

Mają analogiczne uprawnienia jak członkowie rodziny, z tym, że muszą być spełnione dodatkowe warunki. Po pierwsze, zasądzenia renty muszą wymagać zasady współżycia społecznego. Po drugie, zmarły, przed śmiercią musiał dostarczać tym osobom środków utrzymania w sposób dobrowolny i trwały. Inne osoby bliskie to m.in.: wychowanek, konkubent, członek rodziny zastępczej

Reprezentujemy bliskich ofiar, które zginęły wskutek wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy i wypadków w rolnictwie. O świadczenie mogą ubiegać się zarówno członkowie rodziny zmarłego, jak i partner żyjący w konkubinacie. Wysokość rekompensaty zależy m.in. od stopnia pokrewieństwa, zarobków zmarłego oraz rodzaju, intensywności, charakteru i czasu trwania cierpień psychicznych u osób bliskich.

Jako eksperci w dochodzeniu odszkodowań, zadośćuczynień i rent dla osób, które utraciły bliskiego wskutek wypadku, zapewniamy kompleksowe prowadzenie sprawy i dopełnienie wszelkich formalności. Współpracujemy z prawnikami specjalizującymi się w prawie odszkodowawczym, a nasze wieloletnie doświadczenie i doskonała znajomość przepisów sprawiają, że jesteśmy w stanie wywalczyć najwyższe świadczenia pieniężne dla naszych klientów.

Działaj szybko, nie zwlekaj !

Niezwłocznie po zdarzeniu należy zaangażować się w analizę okoliczności wypadku, dowiedzieć się na jakim etapie jest sprawa karna (oraz jacy biegli zostali powołani) i czy jest mowa o przyczynieniu się Poszkodowanego do wypadku.

Dodatkowo, bardzo ważne jest to, aby odbyć konsultacje z wszystkim specjalistami medycznymi, którzy mogą się wypowiedzieć i opisać doznane obrażenia, które mają wpływ na zdrowie, leczenie i rehabilitację.

Pamiętaj o dowodach w sprawie

Należy pamiętać o gromadzeniu wszelkich dowodów (dokumentów, danych, zdjęć, informacji), a w szczególności: danych sprawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr rejestracyjny pojazdu, nr polisy ubezpieczeniowej), danych i zeznań świadków (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu), notatek policyjnych, dokumentacji medycznej, dokumentacji z zakładów ubezpieczeniowych, sądów, urzędów, kosztów (rachunki i faktury wystawione na osobę poszkodowaną), materiałów dokumentujących straty związane z wypadkiem. Jeśli nie udało Ci się zabezpieczyć dowodów to prawnik z Kancelarii Lesta pomoże Ci pozyskać niezbędną dokumentację w sprawie.

Skontaktuj się z nami

Nie czekaj, na zakończenie sprawy,  już dzisiaj zwróć się do nas. 

Wyślij zapytanie