A B D F J K L N O P R S T W Z

Dokumentacja medyczna

Zbiór danych zawierających informacje na temat stanu zdrowia pacjenta oraz udzielnych mu świadczeniach medycznych.  

Dom pomocy społecznej

Placówka świadcząca usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, przeznaczona dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593)