A B D F J K L N O P R S T W Z

Sąd Cywilny

Sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpatrywane są przez Wydziały cywilne sądów powszechnych rejonowych, okręgowych i apelacyjnych oraz Izbę Cywilną Sądu Najwyższego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001 nr 98 poz. 1070) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 2018 […]

Sąd Karny

Sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpatrywane są przez Wydziały karne sądów powszechnych rejonowych, okręgowych i apelacyjnych oraz Izbę Karną Sądu Najwyższego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001 nr 98 poz. 1070) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 2018 […]

Suma gwarancyjna

Kwota stanowiąca górną granicę maksymalną wysokość odszkodowania) odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Szkoda całkowita

Stopień uszkodzenia pojazdu, przy którym nie nadaje się on do naprawy lub koszt naprawy przekracza wartość pojazdu.

Szpital ortopedyczny

Szpital jednoimienny specjalizujący się w leczeniu schorzeń ortopedycznych.