lucian-alexe-p3Ip8U0eNNM-unsplash

Sprawdź inne usługi

Jeśli okoliczności wypadku budzą wątpliwości a sprawca nie chce się przyznać do winy pomimo ewidentnego materiału dowodowego ?

Uważamy, że dobrze jest zlecić analizę dokumentacji zebranej po wypadku przez Policję wykwalifikowanemu specjaliście np. rzeczoznawcy, który jest w stanie dokonać pomiarów, zweryfikować materiały i dowody zebrane przez policję, jak i jest w stanie przy pomocy doboru właściwych metod obliczeniowych dokonać analizy sprawy.

Pamiętaj

Wykwalifikowany zespół od spraw wycen szkód jak i rekonstrukcji wypadku dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem, za pomocą którego jest w stanie z dużym prawdopodobieństwem odtworzyć wypadek, dokonując właściwe pomiary wskazać tym samym przebieg wypadku i jego uczestników i czas przebiegu zdarzenia

Dlatego takie ważne jest to by zwracać uwagę na zabezpieczenie dowodów na miejscu zdarzenia. Policja powinna wykonać dokumentację zdjęciową, zabezpieczyć, miejsce położenia pojazdów, wykonać pomiary, zebrać dane dotyczące świadków.

Prawnicy z Kancelarii Lesta ds.  odszkodowań  wraz z rzeczoznawcami analizują dokumentację i zwracają uwagę na ewentualne braki.

Działaj szybko, nie zwlekaj !

Niezwłocznie po zdarzeniu należy zaangażować się w analizę okoliczności wypadku, dowiedzieć się na jakim etapie jest sprawa karna (oraz jacy biegli zostali powołani) i czy jest mowa o przyczynieniu się Poszkodowanego do wypadku.

Dodatkowo, bardzo ważne jest to, aby odbyć konsultacje z wszystkim specjalistami medycznymi, którzy mogą się wypowiedzieć i opisać doznane obrażenia, które mają wpływ na zdrowie, leczenie i rehabilitację.

Pamiętaj o dowodach w sprawie

Należy pamiętać o gromadzeniu wszelkich dowodów (dokumentów, danych, zdjęć, informacji), a w szczególności: danych sprawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr rejestracyjny pojazdu, nr polisy ubezpieczeniowej), danych i zeznań świadków (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu), notatek policyjnych, dokumentacji medycznej, dokumentacji z zakładów ubezpieczeniowych, sądów, urzędów, kosztów (rachunki i faktury wystawione na osobę poszkodowaną), materiałów dokumentujących straty związane z wypadkiem. Jeśli nie udało Ci się zabezpieczyć dowodów to prawnik z Kancelarii Lesta pomoże Ci pozyskać niezbędną dokumentację w sprawie.

Nie czekaj, na zakończenie sprawy,  już dzisiaj zwróć się do nas. 

Wyślij zapytanie