A B D F J K L N O P R S T W Z

Język migowy

System gestów i mimiki służący do porozumiewania się bez wykorzystania zmysłu słuchu.