A B D F J K L N O P R S T W Z

Niepełnosprawność

Zgodnie z definicją WHO jest to ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w sposób lub w zakresie uważnym za normalny dla człowieka, wynikające z uszkodzenia i upośledzenia funkcji organizmu.