third-serving-M-cGzPpuYm0-unsplash

Sprawdź inne usługi

Praca w rolnictwie często wymaga korzystania z niebezpiecznego sprzętu, a tym samym wiąże się z ryzykiem wypadku. Jeśli doznałeś obrażeń ciała wskutek wypadku w gospodarstwie, podczas pracy przy żniwach lub w trakcie obsługiwania maszyn i pojazdów, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie z OC rolników lub z OC pojazdu sprawcy.

Odszkodowanie z OC rolników przysługuje rolnikom, osobom ze wspólnego gospodarstwa domowego, a także osobom pracującym w gospodarstwie rolnym. Świadczenie przysługuje w przypadku powstania szkody, której następstwem jest śmierć, rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała lub zniszczenie, uszkodzenie albo utrata mienia.

Osoby, które doznały szkody wskutek wypadku w rolnictwie, mogą ubiegać się o:

Jesteśmy ekspertami w dochodzeniu  zadośćuczynień, odszkodowań i rent dla osób, które doznały szkody wskutek wypadku w rolnictwie. Specjalizujemy się w prawie odszkodowawczym, dlatego jesteśmy w stanie precyzyjnie oszacować wysokość świadczenia i walczyć o najwyższe rekompensaty pieniężne dla naszych klientów. Zapewniamy minimum formalności i pełne wsparcie na każdym etapie prowadzenia sprawy.

Działaj szybko, nie zwlekaj !

Niezwłocznie po zdarzeniu należy zaangażować się w analizę okoliczności wypadku, dowiedzieć się na jakim etapie jest sprawa karna (oraz jacy biegli zostali powołani) i czy jest mowa o przyczynieniu się Poszkodowanego do wypadku.

Dodatkowo, bardzo ważne jest to, aby odbyć konsultacje z wszystkim specjalistami medycznymi, którzy mogą się wypowiedzieć i opisać doznane obrażenia, które mają wpływ na zdrowie, leczenie i rehabilitację.

Pamiętaj o dowodach w sprawie

Należy pamiętać o gromadzeniu wszelkich dowodów (dokumentów, danych, zdjęć, informacji), a w szczególności: danych sprawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr rejestracyjny pojazdu, nr polisy ubezpieczeniowej), danych i zeznań świadków (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu), notatek policyjnych, dokumentacji medycznej, dokumentacji z zakładów ubezpieczeniowych, sądów, urzędów, kosztów (rachunki i faktury wystawione na osobę poszkodowaną), materiałów dokumentujących straty związane z wypadkiem. Jeśli nie udało Ci się zabezpieczyć dowodów to prawnik z Kancelarii Lesta pomoże Ci pozyskać niezbędną dokumentację w sprawie.

Skontaktuj się z nami

Nie czekaj, na zakończenie sprawy,  już dzisiaj zwróć się do nas. 

Wyślij zapytanie