pexels-karolina-grabowska-4506109

Sprawdź inne usługi

Skutkiem wypadku drogowego może być nie tylko uszkodzenie mienia, lecz także szkoda osobowa. Jeśli doznałeś obrażeń ciała wskutek wypadku komunikacyjnego, masz prawo ubiegać się o zadośćuczynienie, odszkodowanie lub rentę w celu naprawy wyrządzonych krzywd.

Pomagamy w uzyskaniu zadośćuczynień, odszkodowań i rent osobom, które doznały obrażeń ciała w wypadkach drogowych. Prowadzimy sprawy w imieniu kierowców, pasażerów, rowerzystów, pieszych, rodzin które utraciły osobę bliską. Mamy świadomość, że niektóre obrażenia uniemożliwiają kontynuowanie pracy zarobkowej lub stają się przeszkodą w realizacji pasji. Dążymy więc do tego, byś otrzymał jak najwyższą rekompensatę za doznane szkody.

Poszkodowany, który doznał obrażeń ciała wskutek wypadku drogowego, może ubiegać się o:

Jesteśmy ekspertami w dochodzeniu odszkodowań, zadośćuczynień oraz rent i współpracujemy z prawnikami specjalizującymi się w prawie odszkodowawczym. Wieloletnie doświadczenie i doskonała znajomość przepisów sprawiają, że jesteśmy w stanie wywalczyć najwyższe świadczenia pieniężne dla naszych klientów.

Pomożemy doprecyzować wysokość roszczenia na potrzeby wezwania lub wniesienia pozwu o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę. Zapoznamy się z kompletną dokumentacją szkodową (dokumentacja medyczna, opinie biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadku, notatka policyjna, wyrok sądu, dokumenty potwierdzające poniesione koszty w związku ze szkodą, dokumenty z Towarzystwa Ubezpieczeń) i oszacujemy, jaką kwotę jesteśmy w stanie dla Ciebie wywalczyć od Towarzystwa Ubezpieczeń sprawcy wypadku. Zapewniamy minimum formalności i oferujemy kompleksowe prowadzenie sprawy.

Sprawdź jak skutecznie uzyskać odszkodowania. Skontaktuj się z Nami.
Kancelaria Lesta, ul. Cieszyńska 7, 45-316 Opole
www.kancelarialesta.pl

Działaj szybko, nie zwlekaj !

Niezwłocznie po zdarzeniu należy zaangażować się w analizę okoliczności wypadku, dowiedzieć się na jakim etapie jest sprawa karna (oraz jacy biegli zostali powołani) i czy jest mowa o przyczynieniu się Poszkodowanego do wypadku.

Dodatkowo, bardzo ważne jest to, aby odbyć konsultacje z wszystkim specjalistami medycznymi, którzy mogą się wypowiedzieć i opisać doznane obrażenia, które mają wpływ na zdrowie, leczenie i rehabilitację.

Pamiętaj o dowodach w sprawie

Należy pamiętać o gromadzeniu wszelkich dowodów (dokumentów, danych, zdjęć, informacji), a w szczególności: danych sprawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr rejestracyjny pojazdu, nr polisy ubezpieczeniowej), danych i zeznań świadków (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu), notatek policyjnych, dokumentacji medycznej, dokumentacji z zakładów ubezpieczeniowych, sądów, urzędów, kosztów (rachunki i faktury wystawione na osobę poszkodowaną), materiałów dokumentujących straty związane z wypadkiem. Jeśli nie udało Ci się zabezpieczyć dowodów to prawnik z Kancelarii Lesta pomoże Ci pozyskać niezbędną dokumentację w sprawie.

Skontaktuj się z nami

Nie czekaj, na zakończenie sprawy,  już dzisiaj zwróć się do nas. 

Wyślij zapytanie