Udział policji jest obowiązkowy jeśli w zdarzeniu zostali poszkodowani ludzie. Policja sporządza notatkę ze zdarzenia, wykonuje dokumentację powypadkową i zbiera dane świadków w celu ustalenia przebiegu zdarzenie oraz jego sprawcy.