Ustawa określająca zasady odpowiedzialności za wykroczenia. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2019 poz. 821)