Sukcesja majątkowa jest procesem świadomego przekazania majątku zgodnie z własną wolą i polega na dokładnym zaplanowaniu losów majątku oraz zabezpieczeniu interesów rodziny i firmy na wypadek własnej śmierci. Podczas gdy w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych sukcesja majątkowa jest dobrze znanym zagadnieniem, w Polsce temat ten wciąż spotyka się z wieloma pytaniami. Plan sukcesji majątkowej umożliwia wnikliwą analizę obecnej sytuacji i zaplanowanie, co stanie się z posiadanym majątkiem po naszej śmierci.

Planowanie sukcesji

Celem sukcesji majątkowej jest ustanowienie zabezpieczeń prawnych i finansowych, które zapewnią bezpieczeństwo rodzinie i pozostawionemu majątkowi. Planowanie sukcesji odbywa się we współpracy z kancelarią prawną, która przeprowadza audyt, zajmuje się doradztwem korporacyjnym oraz pomaga sporządzić szereg niezbędnych dokumentów, takich jak testament, intercyzy, darowizny, zmiany w umowach spółek, przekształcenia formy prawnej czy polisy ubezpieczeniowe. Łącząc dostępne mechanizmy prawne i finansowe, możliwe jest stworzenie solidnych zabezpieczeń na wypadek własnej śmierci.

Sukcesja majątkowa w biznesie

Najpopularniejszym rodzajem sukcesji jest sukcesja pokoleniowa w przedsiębiorstwach, która wymaga dokładnego planowania. Sukcesja w biznesie polega na zaplanowaniu mechanizmów mających na celu przyszłą redukcję błędnych decyzji gospodarczych, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na wartość firmy. Kancelaria Lesta pomaga zaplanować sukcesję w taki sposób, by zabezpieczyć interesy przedsiębiorstwa i uchronić sukcesora przed potencjalnym ryzykiem wynikającym np. z konfliktu ze spadkobiercami ustawowymi czy osobami domagającymi się zachowku.

Sukcesja majątkowa w rodzinie

Temat sukcesji dotyczy nie tylko firm, ale także rodzin. Planowanie sukcesji jest szczególnie polecane osobom o skomplikowanych relacjach rodzinnych, na przykład takim, które żyją w konkubinacie lub mają dzieci z kilku małżeństw. W związku z tym, że konkubenci nie dziedziczą z mocy prawa, warto rozważyć sukcesję majątkową, aby zapewnić im prawo do mieszkania we wspólnym domu czy dysponowania majątkiem.

Działaj szybko, nie zwlekaj !​

Pozytywne załatwienie sprawy najczęściej łączy się z zadbaniem zawczasu o dokonanie różnych formalności, z przygotowaniem planu działania, merytorycznym przeanalizowaniu tematu przez różnych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, referencjami i kwalifikacjami.

Warto te kwestie niezwłocznie skonsultować ze specjalistą, zwłaszcza że, aby sprawę załatwić pomyślnie bardzo często trzeba też dopilnować ustawowych terminów.

Pamiętaj o dowodach w sprawie​

Gromadzenie właściwych dokumentów w sprawie jest niezwykle ważne w kontekście rzetelnego i wyczerpującego wszelkie żądania/roszczenia przygotowania się do prowadzenia sprawy.

Prawnicy z wieloletnim doświadczeniem wiedzą na co należy zwrócić uwagę, na czym się skupić, jakie dowody zgromadzić.

Skontaktuj się z nami

Nie czekaj, na zakończenie sprawy,  już dzisiaj zwróć się do nas. 

Wyślij zapytanie