Z chwilą śmierci majątek osoby zmarłej przechodzi na spadkobierców. Spadek można nabyć poprzez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe, a o tym, komu przysługuje prawo do spadku, decyduje postanowienie sądowe lub akt poświadczenia dziedziczenia. W związku z tym, że przepisy prawa spadkowego są niezwykle złożone, ich znajomość jest niezbędna do zabezpieczenia interesów spadkobierców.

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Wyróżniamy dwa tryby dziedziczenia: ustawowe i testamentowe. Dziedziczenie ustawowe stosowane jest wtedy, gdy spadkobierca nie pozostawił testamentu, gdy testament jest nieważny i gdy osoby wskazane w testamencie nie chcą lub nie mogą przyjąć spadku.

Dziedziczenie testamentowe stosuje się natomiast w sytuacji, gdy spadkobierca (osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych) sporządza testament, w którym powołuje do spadku wyznaczoną osobę lub osoby.

Istnieje również możliwość równoczesnego dziedziczenia ustawowego i testamentowego, na przykład w sytuacjach, kiedy spadkodawca wyznacza w testamencie spadkobiercę, który będzie dziedziczył wyłącznie część spadku

Sprawy o zachowek

Zachowek to instytucja prawa cywilnego chroniąca najbliższych krewnych spadkobiercy. Zachowek ma zastosowanie wtedy, gdy spadkodawca pomija ustawowych spadkobierców w testamencie, powierza spadek wyłącznie jednemu członkowi rodziny lub dokonuje darowizny, pomniejszając w ten sposób masę spadkową. Najbliżsi krewni mogą ubiegać się o zapłatę z tytułu zachowku, chyba że spadkodawca odmówił prawa do zachowku poprzez wydziedziczenie.

Działaj szybko, nie zwlekaj !​

Pozytywne załatwienie sprawy najczęściej łączy się z zadbaniem zawczasu o dokonanie różnych formalności, z przygotowaniem planu działania, merytorycznym przeanalizowaniu tematu przez różnych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, referencjami i kwalifikacjami.

Warto te kwestie niezwłocznie skonsultować ze specjalistą, zwłaszcza że, aby sprawę załatwić pomyślnie bardzo często trzeba też dopilnować ustawowych terminów.

Pamiętaj o dowodach w sprawie​

Gromadzenie właściwych dokumentów w sprawie jest niezwykle ważne w kontekście rzetelnego i wyczerpującego wszelkie żądania/roszczenia przygotowania się do prowadzenia sprawy.

Prawnicy z wieloletnim doświadczeniem wiedzą na co należy zwrócić uwagę, na czym się skupić, jakie dowody zgromadzić.

Skontaktuj się z nami

Nie czekaj, na zakończenie sprawy,  już dzisiaj zwróć się do nas. 

Wyślij zapytanie