Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne powstające między organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego a podmiotami gospodarczymi. Zagadnienie to jest wyjątkowo rozległe, dlatego w kwestiach związanych ze sprawami administracyjnymi warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie.

Kancelaria Lesta świadczy pomoc prawną obejmującą m.in. reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Zajmujemy się wszelkiego rodzaju zagadnieniami związanymi z postępowaniem administracyjnym, w tym gospodarką przestrzenną, prawem budowlanym, ochroną środowiska i gospodarką odpadami.

Prawo administracyjne – czym się zajmujemy?

Kancelaria Lesta zapewnia wszechstronną pomoc prawną związaną z zagadnieniami z zakresu prawa administracyjnego:

  • sporządzamy wnioski w sprawach koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,
  • sporządzamy skargi i odwołania od decyzji organów administracyjnych,
  • reprezentujemy Klienta przed organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, inspektoratami nadzoru budowlanego, Komisją Nadzoru Finansowego, inspekcjami ochrony środowiska itp.,
  • reprezentujemy Klienta w sprawach o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • prowadzimy sprawy w postępowaniach sądowo-administracyjnych,
  • pomagamy w występowaniu przed organami egzekucyjnymi,
  • doradzamy w zakresie prawa budowlanego,
  • zaskarżamy uchwały jednostek samorządu terytorialnego i akty prawne wydawane przez terenowe organy administracji rządowej.

Kogo obsługujemy?

Reprezentujemy podmioty gospodarcze, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami. Obsługę prawną ściśle dopasowujemy do rodzaju prowadzonej działalności, przygotowując stosowną dokumentację i reprezentując Klienta przed organami administracyjnymi.

Zajmujemy się również obsługą jednostek administracji publicznej. Oferujemy profesjonalne doradztwo prawne, sporządzamy audyty i opinie prawne oraz przygotowujemy i opiniujemy projekty uchwał.

Działaj szybko, nie zwlekaj !​

Pozytywne załatwienie sprawy najczęściej łączy się z zadbaniem zawczasu o dokonanie różnych formalności, z przygotowaniem planu działania, merytorycznym przeanalizowaniu tematu przez różnych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, referencjami i kwalifikacjami.

Warto te kwestie niezwłocznie skonsultować ze specjalistą, zwłaszcza że, aby sprawę załatwić pomyślnie bardzo często trzeba też dopilnować ustawowych terminów.

Pamiętaj o dowodach w sprawie​

Gromadzenie właściwych dokumentów w sprawie jest niezwykle ważne w kontekście rzetelnego i wyczerpującego wszelkie żądania/roszczenia przygotowania się do prowadzenia sprawy.

Prawnicy z wieloletnim doświadczeniem wiedzą na co należy zwrócić uwagę, na czym się skupić, jakie dowody zgromadzić.

Skontaktuj się z nami

Nie czekaj, na zakończenie sprawy,  już dzisiaj zwróć się do nas. 

Wyślij zapytanie