Przejdź do treści

Potrącenie przez samochów

Do Kancelarii Lesta zgłosił się Pan Jan, który pomimo faktu, iż został potrącony przez kierowcę samochodu osobowego, nie otrzymał należnego odszkodowania. Ubezpieczyciel uzasadniał odmowę w ten sposób, że Pan Jan przechodził przez jednię w miejscu niezdozwolonym – nie było tam przejścia dla pieszych – przez co naruszył przepisy prawa o ruchu drogowym. Zdaniem Ubezpieczyciela odszkodowanie nie należało się Panu Janowi, który miał rzekomo ponosić wyłączną winę za przedmiotowe zdarzenie.

Prawnicy Kancelarii Lesta niezwłocznie przystąpili do analizy sprawy. Jak się okazało na miejsce zdarzenia przybył patrol Policji, który przesłuchał Pana Jana i kierowcę samochodu osobowego. Dokładna analiza protokołu z przesłuchania uczestników zdarzenia, pozwoliła prawnikom Kancelarii rozwiązać tę kłopotliwą sprawę.

Podczas procesu sądowego, prawnicy Kancelarii Lesta dowiedli, że kierowca samochodu tuż przed potrąceniem Pana Jana nie obserwował jezdni i jej otoczenia, ponieważ w tym czasie cała jego uwaga była skupiona na pisaniu smsów w telefonie komórkowym. Prawnicy Kancelarii wykazali przed sądem, że to właśnie kierowca samochodu naruszył prawo, ponieważ gdyby jego uwaga skupiona była wyłącznie na prowadzeniu pojazdu, w odpowiedniej chwili dostrzegłby pieszego i uniknął jego potrącenia. W efekcie sąd uwzględnił roszczenie Pana Jana i wypłacił wysokie sumy zadośćuczynienia i odszkodowania.

Jeżeli któraś z powyższych szkód powstała u Ciebie wskutek wypadku komunikacyjnego, Kancelaria Lesta uzyska dla Ciebie świadczenie w postaci m.in. zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę i odszkodowania. Z kolei jeżeli wskutek wypadku stałeś się osobą niepełnosprawną, zespół Kancelarii Lesta pomoże uzyskać dla Ciebie rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwiększenia się twoich potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.


Co w sytuacji, kiedy wskutek wypadku komunikacyjnego zmarł twój małżonek, rodzic, dziecko lub rodzeństwo? W takim przypadku Kancelaria Lesta pomoże uzyskać dla Ciebie świadczenia w postaci:

  • zadośćuczynienia pieniężnego, związanego z doznaną krzywdą, wskutek utraty bliskiej Ci osoby;

  • stosownego odszkodowania, związanego ze znacznym pogorszeniem się Twojej sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej;

  • renty.

odszkodowania

Kancelaria Lesta – na rynku odszkodowań od 2006 roku.

pomaga w uzyskaniu wysokiego odszkodowania, zadośćuczynienia i renty dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy i wskutek błędu medycznego