Overslaan en naar de inhoud gaan

Utrata osoby bliskiej po wypadku w Holandii

Utrata osoby bliskiej po wypadku w Holandii

Czy utraciłeś osobę bliską wskutek wypadku komunikacyjnego, w pracy lub w skutek innego zdarzenia losowego ? Czy otrzymałeś z Towarzystwa Ubezpieczeń należne odszkodowanie w związku z utratą osoby bliskiej ?

 1. ZADOŚĆUCZYNIENIE za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią najbliższego członka rodziny w skutek wypadku komunikacyjnego lub w pracy w Holandii to nic innego jak kompensacja szkody niemajątkowej mającej swój wyraz cierpieniu, bólu poczuciu osamotnienia, które jest typowe i czytelne, a co za tym idzie nie wymaga szerszego komentarza.

 2. STOSOWNE ODSZKODOWANIE – świadczenie które najbliżsi członkowie rodziny zmarłego w skutek wypadku w Holandii mogą domagać się jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Zgodnie z linią orzecznictwa, najbliższymi członkami rodziny są: małżonek, dzieci, krewni (brat, siostra), powinowaci (szwagier, synowa), jak również konkubent, lub nawet dziecko konkubenta o ile zmarły pozostawał z nimi w faktycznej bliskości emocjonalnej i związany był z nimi wzajemną bliskością uczuciową, a przede wszystkim łączyły ich więzi w sferze materialnej.

  Przykład 1: Na rzecz siostry zmarłego brata sąd może zasądzić stosowne odszkodowanie, jeżeli zamieszkiwała wspólnie z nim i z ich matką, a brat przyczyniał się do utrzymania wspólnego gospodarstwa domowego.

  STOSOWNE ODSZKODOWANIE Jest to świadczenie jednorazowe i kompensacyjne. Pogorszenie się sytuacji musi pozostawać w faktycznym związku ze śmiercią poszkodowanego. Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej to uszczerbek przejawiający się m. in. w realnym obniżeniu stopy życiowej, utraty wsparcia i pomocy, utrata zdrowia (np. depresja wywołana śmiercią członka rodziny, która prowadzi do alkoholizmu i w konsekwencji do utraty pracy), ale też utrata szansy na pomoc w przyszłości jeśli zmarłym jest dopiero studiujący syn, co do którego ojciec w podeszłym wieku miał prawo oczekiwać, że pomoże mu na starość.

  ROSZCZENIA W PRZYPADKU ŚMIERCI OSOBY BLISKIEJ w skutek wypadku komunikacyjnego lub w pracy na terenie Holandii

 3. OSOBY KTÓRE PONIOSŁY KOSZTY LECZENIA I POGRZEBU. Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu należy się temu kto te wydatki faktycznie poniósł. Bez znaczenia jest okoliczność czy między zmarłym, a uprawnionym istniała „bliskość”, czy też więzy rodzinne. Obowiązek zwrotu kosztów leczenia dotyczy kosztów celowych i niezbędnych poniesionych przed śmiercią poszkodowanego. Natomiast zwrot kosztów pogrzebu obejmuje przygotowanie pogrzebu, przygotowanie zwłok, transport na cmentarz, zakup kwiatów miejsca na cmentarzu i trumny, inne koszty ceremonii, stypy, postawienie nagrobka, itp.

 4. OSOBY WZGLĘDEM, KTÓREJ CIĄŻYŁ NA ZMARŁYM USTAWOWY OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY, mogą domagać się od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Tak więc osoba domagająca się renty musi należeć do kręgu osób uprawnionych do alimentów od zmarłego oraz pozostawać w niedostatku, lub nie mieć możliwości samodzielnego utrzymania się.

  Przykład 1: Student, po śmierci swojego ojca, jest uprawniony do renty jeśli wykaże, iż był na jego utrzymaniu i nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Taką rentę może uzyskiwać przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego, czyli do chwili ukończenia studiów i podjęcia pracy. Małoletnie dziecko jest uprawnione do renty, jeśli pozostający przy życiu rodzic nie jest w stanie dziecka utrzymać Przykład 2: Małżonka zmarłego może domagać się renty, która przed śmiercią męża nie pracowała zarobkowo pomimo tego, iż nie jest niezdolna do pracy. Wynika to z bezwzględnego obowiązku alimentacyjnego pomiędzy małżonkami, który nakłada kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 5. INNE OSOBY BLISKIE, KTÓRYM ZMARŁY DOBROWOLNIE STALE DOSTARCZAŁ ŚRODKÓW UTRZYMANIA mają analogiczne uprawnienia jak członkowie rodziny, z tym, że muszą być spełnione dodatkowe warunki. Po pierwsze, zasądzenia renty muszą wymagać zasady współżycia społecznego. Po drugie, zmarły, przed śmiercią musiał dostarczać tym osobom środków utrzymania w sposób dobrowolny i trwały. Inne osoby bliskie to m.in.: wychowanek, konkubent, członek rodziny zastępczej

 6. Sprowadzenie ciała osoby zmarłej w skutek wypadku komunikacyjnego lub przy pracy na terenie Holandii

Rodzina zmarłego może się starać o odszkodowanie . Pamiętaj by zamawiać transport zwłok do Polski po wypadku korzystając z renomowanej firmy. Wyspecjalizowana firma ustali z Tobą szczegółowe warunki jak i cenę i zakres usługi. Jak nie wiesz w jaki sposób załatwić formalności byu sprowadzić ciało bliskiej osoby do Polski po wypadku komunikacyjnycm lub w pracy , skorzystaj z informacji zawartej na stronie Ambasady https://www.gov.pl/web/holandia/ambasada lub pod adresem Ambasada RP w Hadze

adres: Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag

 

Warto też wystąpić o pomoc do swojej agencji pracy w Holandii która zna procedury i może pomóc w takich wypadkach.

Zadzwoń! To nic nie kosztuje!

Masz pytania?

Darmowa analiza sprawy przez prawników!

+48 796 468 774

+48 512 496 601

Dowody w sprawie Uwaga! Pamiętaj o dowodach w sprawie.

Prosimy pamiętać o gromadzeniu wszelkich dowodów (dokumentów, danych, zdjęć, informacji), w szczególności: danych sprawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr rejestracyjny pojazdu, nr polisy ubezpieczeniowej), danych i zeznań świadków (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu), notatek policyjnych, dokumentacji medycznej, dokumentacji z zakładów ubezpieczeniowych, sądów, urzędów itp., kosztów (rachunki i faktury wystawione na osobę poszkodowaną), materiałów dokumentujących straty związane z wypadkiem.

Bezpłatna analiza sprawy!

Kancelaria Lesta – na rynku odszkodowań od 2006 roku.

pomaga w uzyskaniu wysokiego odszkodowania, zadośćuczynienia i renty dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy i wskutek błędu medycznego