Zwrot kosztów pogrzebu (do określonej kwoty) przyznawany przez ZUS lub KRUS.