System, w którym wynagrodzenie uzależnionej jest od osiągniętych efektów.