Przedsiębiorstwo działające w zakresie reasekuracji oraz ubezpieczeń osobowych i majątkowych.