Szpital jednoimienny specjalizujący się w leczeniu schorzeń ortopedycznych.