Stopień uszkodzenia pojazdu, przy którym nie nadaje się on do naprawy lub koszt naprawy przekracza wartość pojazdu.