Kwota stanowiąca górną granicę maksymalną wysokość odszkodowania) odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.