Sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpatrywane są przez Wydziały karne sądów powszechnych rejonowych, okręgowych i apelacyjnych oraz Izbę Karną Sądu Najwyższego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001 nr 98 poz. 1070) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 2018 poz. 5)