Czynności podejmowane w celu odtworzenia przebiegu wypadku, który już miał miejsce.