Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Państwowa jednostka organizacyjna zajmująca się obsługą ubezpieczeń społecznych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887)