Tłumacz przysięgły

Osoba dokonująca przekładu m.in. dokumentów urzędowych, sądowych na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych.