Rekonstrukcja wypadku

Czynności podejmowane w celu odtworzenia przebiegu wypadku, który już miał miejsce.

Renta

Okresowe świadczenie pieniężne przyznawane poszkodowanemu w określonych sytuacjach.