Polisa ubezpieczeniowa

Dokument wystawiany przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.