Pielęgniarka

Osoba wykonująca samodzielny zawód medyczny poprzez sprawowanie opieki medycznej nad pacjentem.