Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)

OWU to zbiór przepisów określających zakres, przedmiot, czas trwania umowy ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron umowy, metodę określania wysokości szkód i wypłaty odszkodowania.