Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odpowiada za ubezpieczenie społeczne rolników. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24)