Język migowy

System gestów i mimiki służący do porozumiewania się bez wykorzystania zmysłu słuchu.