Dokumentacja medyczna

Zbiór danych zawierających informacje na temat stanu zdrowia pacjenta oraz udzielnych mu świadczeniach medycznych.