Prokurator prowadzi postępowanie przygotowawcze lub nadzoruje postępowania prowadzone przez policję. Decyduje o czynnościach mających istotne znaczenie dla sprawy a po ich zakończeniu sporządza akt oskarżenia i kieruje go do sądu. Dopóki sprawa znajduje się w prokuraturze pokrzywdzony ma dostęp do zgromadzonych w sprawie dokumentów.