Postępowanie mające na celu wykrycie sprawcy czynu zabronionego a następnie pociągnięcie go do odpowiedzialności. Przebieg postępowania karnego reguluje Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 nr 89 poz. 555)