Dokument wystawiany przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.