Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zajmuje się aktywizacją zawodową oraz rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776)