Zgodnie z definicją WHO jest to ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w sposób lub w zakresie uważnym za normalny dla człowieka, wynikające z uszkodzenia i upośledzenia funkcji organizmu.