Osoba posiadająca kwalifikacje i prawo do leczenia ludzi.