Ustawa regulująca prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141)