Ustawa regulująca zasady postępowania karnego mającego na celu znalezienie i ukaranie winnych popełnienia przestępstwa. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555)