Ustawa zawierająca procesowe prawo cywilne regulująca postępowanie przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)