Ustawa regulująca zasady odpowiedzialności karnej. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553)