Ustawa definiująca instytucje oraz pojęcia prawa cywilnego. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)