Osoba wykonująca samodzielny zawód medyczny poprzez prowadzenia terapii fizjoterapeutycznej z pacjentem.