Osoba, której wiedza specjalna z danej dziedziny służy w postępowaniu sądowym wyjaśnieniu okoliczności mających wpływa na wynik sprawy.