Osoba prowadząca działalność agencyjną polegającą na dystrybucji ubezpieczeń.