Skip to main content

Rekonstrukcja wypadku

REKONSTRUKCJA WYPADKU

Czy potrzebujesz wsparcia w sprawie rekonstrukcji wypadku?

Jełśi okoliczności wypadku budzą wątpliwości a sprawca nie chce się przyznać do winy pomimo ewidentnego materiału dowodowego ?

Uważamy, ze dobrze jest zlecić analizę dokumentacji zebranej po wypadku przez Policję wykwalifikowanemu specjaliście np. rzeczoznawcy, który jest w stanie dokonać pomiarów, zweryfikować materiały i dowody zebrane przez policję, jak i jest w stanie przy pomocy doboru właściwych metod obliczeniowych dokonać analizy sprawy.

Należy też pamiętać, że wykwalifikowany zespół od spraw wycen szkód jak i rekonstrukcji wypadku dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem, za pomocą którego jest w stanie z dużym prawdopodobieństwem odtworzyć wypadek, dokonując właściwe pomiary wskazać tym samym przebieg wypadku i jego uczestników i czas przebiegu zdarzenia. 

Dlatego takie ważne jest to by zwracać uwagę na zabezpieczenie dowodów na miejscu zdarzenia. Policja powinna wykonać dokumentację zdjęciową, zabezpieczyć, miejsce położenia pojazdów, wykonać pomiary, zebrać dane dotyczace świadków.

Prawnicy z Kancelarii Lesta ds.  odszkodowań  wraz z rzeczoznawcami analizują dokumentację i zwracają uwagę na ewentualne braki.

Zadzwoń! To nic nie kosztuje!

Masz pytania?

Darmowa analiza sprawy przez prawników!

+48 796 468 774

+48 512 496 601

Dowody w sprawie Uwaga! Prosimy pamiętać o dowodach w sprawie

Prosimy pamiętać o gromadzeniu wszelkich dowodów (dokumentów, danych, zdjęć, informacji), w szczególności: danych sprawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr rejestracyjny pojazdu, nr polisy ubezpieczeniowej), danych i zeznań świadków (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu), notatek policyjnych, dokumentacji medycznej, dokumentacji z zakładów ubezpieczeniowych, sądów, urzędów itp., kosztów (rachunki i faktury wystawione na osobę poszkodowaną), materiałów dokumentujących straty związane z wypadkiem.

Bezpłatna analiza sprawy!

Kancelaria Lesta – na rynku odszkodowań od 2006 roku.

pomaga w uzyskaniu wysokiego odszkodowania, zadośćuczynienia i renty dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy i wskutek błędu medycznego